فهرست

بازتاب اخبار

با مشارکت دستگاه‌های فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی آغاز شد؛

پنجمین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

بــا توجــه بــه فراگیری بیمــاری کرونا پنجمین دوره جــام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کــودک و نوجــوان امســال بــا شــعار «حمایت از سلامت عمومــی و روحیــه نشــاط همــراه بــا تــداوم کتاب‌خوانی» آغــاز شده و رویکــرد آن اســتفاده حداکثــری از امکانــات فضاهــای مجازی اســت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی با مشارکت نهادهای غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی و عمومی استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله نهاد کتابخانه‌های عمومی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، سازمان بهزیستی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شرکت ارتباطات سیار امین، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در شهرها و روستاهای کشور برگزار می‌شود.

در چهار دوره برگزاری این طرح در یکهزار و ۸۲۰ شهر و روستای کشور نزدیک ۲۲ هزار باشگاه کتاب‌خوانی ۳۳۵ و ۹۸۷ هزار عضو فعال هستند که معاونت امور فرهنگی به همه اعضای جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان یارانه ۵۰ درصدی کتاب اهدا می‌کند.

با توجه به فراگیری بیماری کرونا پنجمین دوره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان امسال با شعار «حمایت از سلامت عمومی و روحیه نشاط همراه با تداوم کتاب‌خوانی» آغاز می‌شود و رویکرد آن استفاده حداکثری از امکانات فضاهای مجازی است.

کارگاه‌های آموزشی این دوره به سه شکل مجازی، حضوری و بسته فرهنگی برگزار می‌شود. در این کارگاه‌ها موضوعاتی مانند شیوه‌های تسهیل گری، شیوه‌های ترویج کتاب‌خوانی، مستندسازی و روش‌های اجرایی آن در فضاهای مجازی، شیوه‌های راه‌اندازی باشگاه‌ها و… ارائه می‌شود. محور فعالیت‌های مجازی جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودکان و نوجوانان، پایگاه اینترنی شبکه ترویج کتاب‌خوانی به آدرس bookpromotion.ir خواهد بود.

طرح کلی برگزاری جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان

جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان رقابتی است میان باشگاه‌های کتاب‌خوانی در شهرها و روستاهای سراسر ایران که در سال ۱۳۹۹ با شرایط زیر برگزار خواهد شد:

۱. فعالیت باشگاه‌های کتاب‌خوانی دائمی بوده و هر زمان از سال با شرایطی که در این شیوه‌نامه آمده است، علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت، باشگاه خود را ثبت کنند.

۲.  باشگاه‌هایی که در سال‌های قبل ثبت‌شده‌اند، در سال ۱۳۹۹ هم رسمیت دارند و می‌توانند در جام باشگاه‌ها شرکت کنند و از تخفیف کتاب برخوردار شوند.

۳. تسهیلگرانی می‌توانند باشگاه تشکیل دهند که در کارگاه‌های آموزشی شرکت کرده باشند. تسهیلگرانی که در سال‌های گذشته دوره‌های آموزشی را گذرانده باشند، می‌توانند در سال ۱۳۹۹ باشگاه جدید هم تشکیل بدهند.

۴.  دوره‌ جدید کارگاه‌های آموزشی برای تسهیلگران مطابق شیوه‌نامه‌ها برگزار خواهد شد و اخبار و اطلاعات مربوط به برگزاری این کارگاه‌ها از طریق وب‌سایت شبکه ترویج کتاب‌خوانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۵.  کارگاه‌های حضوری در صورتی برگزار خواهند شد که به تشخیص مسئولان، شرایط سلامت عمومی فراهم‌شده باشد.

۶.  کار تسهیلگران داوطلبانه است.

۷.  تسهیلگران پس از گذراندن کارگاه آموزشی می‌توانند طبق شیوه‌نامه، باشگاه کتاب‌خوانی ثبت کنند.

۸.  باشگاه‌های کتاب‌خوانی ثبت‌شده می‌توانند در رقابت‌های جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی شرکت کنند.

۹.  باشگاه‌های کتاب‌خوانی شهری و روستایی برای شرکت در جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی ابتدا باید در مرحله‌ جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی در شهرستان شرکت کنند.

۱۰.  برگزیدگان جام باشگاه‌های شهرستان به شرح زیر به دبیرخانه‌ مرکزی در تهران معرفی می‌شوند:

الف) سه تا پنج باشگاه برگزیده

ب) سه تا پنج نامه‌ برگزیده

ج) سه تا پنج فیلم برگزیده

د) سه تا پنج کتاب برگزیده به انتخاب اعضای باشگاه‌های شهرستان

ه) یک کتاب‌فروش فعال در شهرستان

۱۱.  جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان کشور با حضور برگزیدگان شهرستانی در رشته‌های پنج‌گانه برگزار خواهد شد. علاوه بر این داوران بر اساس مستندات پرونده‌ باشگاه‌ها از میان تسهیلگران کل باشگاه‌های راه‌یافته به مرحله‌ کشوری، تسهیلگران برگزیده را نیز معرفی خواهند کرد.

همچنین  استان‌ها می‌توانند در صورت تمایل مرحله‌ی استانی داشته باشند و برگزیدگان استانی را معرفی و از آنان تقدیر کنند.

ثبت‌نام پنجمین دوره این برنامه از طریق سایت شبکه ترویج کتاب‌خوانی ایران به نشانی www.bookpromotion.ir قابل انجام است.