فهرست

گزارش تصويري

پنجاه و هشتمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران به ریاست استاندار

در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان عنوان شد؛ حمایت استاندار مازندران از برنامه «کتابشاد» کتابخانه‌های عمومی مازندران