1398/9/3 يكشنبه با حضور معاون رئیس جمهور انجام شد؛ امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی و پارک علم و فناوری مازندران در نشست کارگروه رونق تولید و اقتصاد دانش بنیان مازندران در ساری، بین اداره کل کتابخانه های عمومی و پارک علم و فناوری مازندران تفاهم نامه همکاری امضا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، نشست کارگروه رونق تولید و اقتصاد دانش بنیان مازندران با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ساری برگزار شد.

در این جلسه یک تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی و پارک علم و فناوری مازندران درخصوص بهره برداری مشترک از ساختمان خیّر ساز برادران لر در نوشهر منعقد گردید.

آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این خصوص اظهار داشت: این تفاهم نامه منجر به همکاری تاثیرگذار دو مجموعه خواهد شد و امیدواریم بنای این ساختمان به ایجاد بنای مستحکم عرصه علم و فرهنگ و افزایش دانش عمومی در غرب استان بینجامد.

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991