1398/8/11 شنبه با حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت؛ پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وضعیت کتابخانه مرکزی مازندران مدیران کل کتابخانه های عمومی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همراهی نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان مجری پروژه از ساختمان کتابخانه مرکزی مازندران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، خانم نوروزی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و عباس زارع، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از پروژه کتابخانه مرکزی مازندران در ساری بازدید کردند.
پروژه کتابخانه مرکزی مازندران که مجری آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۷۰۰۰ مترمربع پس از حدود ۱۰ سال با صرف هزینه حدود ۹/۵ میلیارد تومان، ۵۵ درصد پیشرفت داشته است و با برآوردهای بازدید امروز به ۲۲ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل نیاز دارد.
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991