متون عمومي
اخبار شهرستان
انجمن
1397/10/16 يكشنبه مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران خبر داد؛ انتخاب انجمن کتابخانه های عمومی مازندران بعنوان برتر ملی برای چندمین سال پیاپی بر اساس آخرین ارزیابی نهاد کتابخانه های عمومی کشور از انجمن کتابخانه های عمومی استان ها، مازندران برای چندمین سال پیاپی در رتبه اول قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه جلسات انجمن کتابخانه های عمومی که با حضور مسئولین ارشد استانی و شهرستانی برگزار می شوند، فرصتی ارزنده برای تصمیم سازی های فرهنگی و توسعه کتابخانه های عمومی هستند، اظهار داشت: ما در مازندران با همراهی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن، سعی کردیم بیشترین بهره برداری را از این جلسات داشته باشیم و هم به لحاظ کمّی و هم به لحاظ کیفی، توانستیم موفقیت خود را برای نهاد کتابخانه ها اثبات کنیم و در چند سال اخیر، رتبه اول کشور را بدست آوریم.
وی افزود: شناساندن ظرفیت بالای کتابخانه های عمومی، معرفی استعدادهای حرفه کتابداری و کتابداران ساعی، تبیین سرمایه عظیمی از کتاب ها و اعضای کتابخانه های عمومی و همچنین فرصت های فرهنگی موجود، این جلسات را در نظر استاندار، فرمانداران و سایر اعضا مهم جلوه داده است که نتیجه آن، همراه شدن بیشتر شهرداری ها برای پرداخت سهم نیم درصد درآمدی به کتابخانه ها، افزایش بودجه های احداثی و تجهیزاتی، تصمیمات موثر فرهنگی و تعامل سازنده با دستگاه های مختلف بوده است.
ولیپور ابراز امیدواری کرد این روند تا رسیدن به جایگاه خوبی که همه مردم دسترسی آسان، مطلوب و با کیفیت به فضای کتابخانه ای داشته باشند، ادامه یابد که با افزایش ساخت کتابخانه های عمومی ممکن خواهد بود.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 786

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991