1398/12/6 سه‌شنبه به دلیل گسترش ویروس کرونا؛ کتابخانه های عمومی مازندران تا 8 اسفند تعطیل است کتابخانه های عمومی مازندران به دلیل فراگیر شدن ویروس کرونا تا پایان هفته جاری تعطیل است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، به جهت گسترش بیماری واگیردار کرونا و در راستای رعایت بهداشت عمومی و ایمنی از این ویروس، کتابخانه های عمومی استان تا پنجشنبه 8 اسفند، تعطیل می باشد.

گفتنی است اقدامات ضدعفونی لازم در تمامی کتابخانه های عمومی صورت گرفته تا پس از بازگشایی، اعضای کتابخانه ها نگرانی بهداشتی در استفاده از کتاب ها و تجهیزات نداشته باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991