1398/11/13 يكشنبه همچنان مازندران در صدر کشور؛ قدردانی نهاد کتابخانه های عمومی از انجمن کتابخانه های عمومی مازندران نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اعلام گزارشی از برگزاری جلسات انجمن کتابخانه های عمومی، استان مازندران را در صدر کشور معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور طی اطلاعیه ای با اعلام اینکه در شش ماهه اول سال 98، دو هزار و سیصد پنجاه و نه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی وفق قانون در سراسر کشور برگزار شده است، تاکید کرده است: این مقیاس در تاریخ انجمن ها قابل تأمل و به لحاظ کمیت و کیفیت جلسات دارای پیشرفت بوده است و به تناسب برگزاری منظم جلسات، عملکرد کتابخانه های عمومی بهبود و چالش ها و مشکلات کاهش یافته است.

این اطلاعیه می افزاید: استان مازندران نسبت به بازه زمانی شش ماهه در سال گذشته، شاهد رشد در عملکرد کمی و کیفی بوده که سزاوار تقدیر است. لیکن جایگاه استان در رتبه بندی کشوری با تشکیل 103 درصد از جلسات در رده اول قرار دارد؛ از این رو از تمامی دست اندرکاران انجمن در استان، قدردانی می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991