1398/11/2 چهارشنبه با حضور فرماندار بابل صورت گرفت؛ تقدیر از کتابداران کتابخانه های مشارکتی بابل در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بابل با حضور فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بابل به ریاست فرماندار و حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد که طی آن بر ضرورت ارتقای شاخص های کتابخوانی و رشد کمی و کیفی اعضای کتابخانه های عمومی با مشارکت همه ادارات و نهادها تاکید شد.

در پایان این جلسه از برخی مسولین و کتابداران کتابخانه های مشارکتی شهرستان با اهدای لوح تقدیری از طرف مدیرکل کتابخانه های عمومی  استان تجلیل بعمل آمد.

 
امتیاز دهی
 
 

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991