1398/10/23 دوشنبه گزارش تصویری؛ فعالیت های کتابخانه های عمومی قائمشهر در رثای سردار شهید کتابخانه های عمومی قائمشهر در رثای شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی فعالیت های مختلفی اجرا کردند.
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991