1398/10/15 يكشنبه گزارش تصویری 2؛ کتابداران کتابخانه های عمومی مازندران در سوگ سردار شهید فضاسازی کتابخانه های عمومی مازندران برای بزرگداشت مقام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. فضاسازی کتابخانه های عمومی مازندران برای بزرگداشت مقام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 250

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991