1398/9/2 شنبه گزارش تصویری / گوشه ای از فعالیت ها و حضور مهمانان در کافه کتاب اداره کل کتابخانه های عمومی گزارشی از حضور مسئولین، مهمانان و اجرای برنامه های کتاب خوانی در کافه کتاب اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران در چهاردمین نمایشگاه کتاب و مطبوعات استان مازندران
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991