1398/7/15 دوشنبه مدیرکل کتابخانه های عمومی در شانزدهمین نشست انجمن خیران فرهنگی مازندران در چالوس: خیران فرهنگی سرمایه گذاران پیشرفت و توسعه در مازندران هستند شانزدهمین جلسه انجمن خیرین فرهنگی استان در شهرستان چالوس با حضور آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در شانزدهمین جلسه انجمن خیرین فرهنگی که صبح امروز (98/7/15) در چالوس برگزار شد، بعنوان پیشنهاد دهنده و مجری طرح تشکیل انجمن خیرین فرهنگی اظهار داشت: حمایت خیرین محترم در عرصه فرهنگ و تلاش برای بسط و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در استان از مهمترین دغدغه ها و رسالت های نهاد کتابخانه های عمومی بویژه در استان مازندران می باشد.

وی با تاکید بر حضور پررنگ خیرین فرهنگی بعنوان پشتوانه و بازوان توانمند کتابخانه های عمومی در تأمین منابع مکتوب، از حمایت های این عزیزان تقدیر کرد و آنها را نقش آفرینان توسعه فرهنگ مطالعه مفید نامید.

گفتنی است، پیش از این انجمن خیرین فرهنگی مازندران در 11 شهرستان استان ثبت شده اما تمامی شهرستان های استان این انجمن را دارا بوده و در عرصه کتابخانه یاری و بهسازی کتابخانه ها، از حضور نیک اندیشان خیّر بهره مند می باشند.

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991