متون عمومي
اخبار شهرستان
موکب کتاب حسینی قائمشهر

موکب کتاب حسینی قائمشهر

موکب کتاب حسینی قائمشهر

موکب کتاب حسینی قائمشهر

موکب کتاب حسینی قائمشهر

موکب کتاب حسینی نوشهر

موکب کتاب حسینی نوشهر

موکب کتاب حسینی نوشهر

موکب کتاب حسینی نوشهر

موکب کتاب حسینی نوشهر
1398/6/16 شنبه به مناسبت ماه محرم انجام شد؛ برپایی موکب کتاب حسینی در قائمشهر و نوشهر پس از برپایی موکب کتاب حسینی در ساری، شهرستان های قائمشهر و نوشهر هم اقدام به برپایی این موکب کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، پس از برپایی موکب کتاب حسینی در ساری، شهرستان های قائمشهر و نوشهر هم اقدام به برپایی این موکب کردند.

برنامه هایی مانند معرفی کتاب های مرتبط با مسئله قیام امام حسین(ع)، نذر کتاب و قصه گویی و نقاشی برای کودکان از جمله برنامه هایی بوده است که در موکب کتاب حسینی برگزار گردید.

درک فلسفه قیام امام حسین(ع) و آشنایی با تاریخ این واقعه، با استفاده از کتاب و مطالعه هدفمند، از اهداف برپایی این موکب ها می باشد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 143

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991