1398/5/3 پنجشنبه بازدید سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از کتابخانه های شهرستان سوادکوه مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با همراهی معاونین و گروهی از کارشناسان ستادی بصورت سرزده از کتابخانه های عمومی شهرستان سوادکوه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی ادراه کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ادامه بازدیدهای سرزده خود از کتابخانه های عمومی، صبح امروز، پنجشنبه (98/5/3) با همراهی معاونین و گروهی از کارشناسان ستادی از کتابخانه های عمومی شهید کمیل ایمانی زیراب، آیت الله مجتهد فارابی پل سفید و شهدای آلاشت بازدید کرد.

وی در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت ارائه خدمات و کارکرد کتابداران و کتابخانه های عمومی، با کتابداران و برخی از اعضا به گفتگو پرداخت تا ضمن شناسایی مشکلات کتابخانه های شهرستان، از راهکارها و پیشنهادات آنها بهره مند شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این بازدیدها اظهار داشت: روح فرهنگ همواره در میان مردم سوادکوه حاکم بوده است و نهادهای فرهنگی در این منطقه رسالتی سنگین و کاری سخت دارند چراکه باید از همه ظرفیت ها به درستی استفاده شود و برنامه ها در شأن مردم فرهنگ دوست این منطقه، برنامه ریزی و اجرا شود.

ولیپور افزود: آداب و سنن مردم مازندران در سوادکوه مورد توجه ویژه ای قرار می گرفته و می گیرد و از آنجائیکه این آداب در همراهی کامل با فرهنگ دینی ما نیز قرار گرفت، ارزش گذاری بر این سنن پسندیده امری است که دستگاه های فرهنگی مانند کتابخانه های عمومی باید به آن اهتمام داشته باشند و برای تقویت فرهنگ عامه بکوشند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، تألیف کتاب های مختلف از سوی نویسندگان بومی را نشانه ای از پویایی مردم فهیم این دیار برای نشر آگاهی های اجتماعی دانست و گفت: تعالی فرهنگ جز از مسیر کتابخوانی سرابی وهم انگیز است که اهمیت ماموریت خطیر کتابخانه های عمومی را اثبات می کند و هر کسی در هر زمانی بخواهد اندیشه ای را ترویج دهد باید به کتاب و کتابخوانی روی بیاورد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 234

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991