1398/3/19 يكشنبه در ادامه بازدید دور سوم کتابخانه ها ی عمومی انجام شد؛ بازدید آرزو ولیپور از کتابخانه های عمومی کیاسر و فریم شهرستان ساری در دور سوم بازدید از کتابخانه های عمومی استان مازندران آرزو ولیپور از کتابخانه های حضرت ولی عصر (عج) کیاسر و کتابخانه عمومی حاج فتاح مهدوی شهر فریم شهرستان ساری بازید کرد به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران ؛ عصر امروز یکشنبه (1398/3/19) آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، به همراه معاونین و جمعی از کارشناسان اداره کل، از کتابخانه های عمومی حضرت ولی عصر کیاسر و کتابخانه عمومی حاج فتاح مهدوی شهر فریم بازدید کردند.
 
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991