حامی کتابداران برای مطالبه حقوقشان در مجلس شورای اسلامی خواهم بود
قطعا در کنار نهاد کتابخانه های عمومی برای ارتقاء معیشت کتابداران و تکمیل پروژه های استان خواهم ایستاد
اسامی برگزیدگان مازندران در مسابقه کتابخوانی « فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر»
اولین شماره ماهنامه الکترونیکی «دوست رویایی» منتشر شد
نخستین جلسه حضوری شورای اداری روسای ادارات کتابخانه های عمومی مازندران
ملاقات عمومی مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با همراهی فرماندار رامسر
نشست صمیمی دختران کتابخوان غرب مازندران با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
درهای کتابخانه های عمومی به روی مردم باز شد
کتابداران تلاش کنند برای ذائقه های مختلف، بسته های مطالعاتی پیشنهادی داشته باشند
کتابخانه‌های عمومی از ابتدای تیرماه میزبان اعضا و کاربران
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991