1398/11/12 شنبه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خبر داد؛ آغاز نهضت اهدای کتاب های تزئینی کتابخانه های محل کار مدیران به کتابخانه های عمومی مازندران مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از اجرای مصوبه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان مبنی بر اهدای کتاب مدیران به کتابخانه های استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از اجرای مصوبه جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مبنی بر اهدای کتاب های مازاد کتابخانه های شخصی و دفاتر مدیران به کتابخانه ها خبر داد و گفت: معمولا در دفاتر و کتابخانه های شخصی مدیران، کتاب های بسیار خوبی وجود دارد که یا مطالعه شده اند و یا مورد نیاز مدیران نیستند اما منابع گران بهایی برای کتابخانه های عمومی محسوب می شوند.

وی افزود: ما در این طرح که آن را «همت مدیران کتاب خوان» نام نهاده ایم، بنا داریم از مدیران دستگاه های اجرایی دعوت کنیم تا کتاب هایی که در حال حاضر برای آنها کاربرد تزئینی پیدا کرده اند را به کتابخانه های عمومی اهدا کنند؛ متاسفانه در بسیاری از مکان ها از کتاب به عنوان ابزار تزئین استفاده می شود، در حالیکه کتاب ها خواندنی هستند نه تزئینی.

ولیپور تاکید کرد: این کتاب ها می توانند بخشی از کمبود کتابخانه های مناطق محروم را برطرف کنند و از این رو مدیران ما می توانند در یک اقدام تاثیرگذار فرهنگی نقش مهمی ایفا نمایند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی ابراز امیدواری کرد همه مدیران در این چالش فرهنگی مشارکت فعال نمایند و الگوی شایسته ای را به همه مدیران کشور معرفی کنند تا عاید آن نصیب همه مردم گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991