1398/11/6 يكشنبه دیدار رئیس خزانه معین مازندران با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین مازندران با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، عسگری علیخانزاده، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان مازندران با آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار بر محورهای همکاری طرفین جهت توسعه کتابخانه های عمومی و رونق فعالیت های ترویج کتابخوانی تاکید شد.

گفتنی است معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خوزستان هم در این دیدار حضور داشت.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991