1398/10/19 پنجشنبه برنامه های کتابخانه عمومی کوثر سلمانشهر برای سردار دل ها کتابخانه عمومی کوثر سلمانشهر مانند دیگر کتابخانه های عمومی شهرستان عباس آباد و استان مازندران برنامه های ویژه ای را در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، کتابخانه عمومی کوثر سلمانشهر مانند دیگر کتابخانه های عمومی شهرستان عباس آباد و استان مازندران برنامه های ویژه ای را در سوگ سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار کرد که اهم برنامه های انجام شده به این شرح است:

پخش اشعار حماسی، برگزاری ویژه برنامه های محفل خوانش کتاب، آموزش فرهنگ مقاومت به دانش آموزان با شعار “من یک دبستانیم-یار سلیمانیم، برگزاری جلسه قصه گویی با عنوان “مهربان مثل بابا و برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع فرهنگ مقاومت.

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991