1398/8/28 سه‌شنبه گزارش تصویری؛ بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از نمایشگاه کتاب و نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با همراهی معاونین اداری مالی و امور کتابخانه های اداره کل از نمایشگاه کتاب و نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با همراهی معاونین اداری مالی و امور کتابخانه های اداره کل از نمایشگاه کتاب و نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها که بصورت همزمان در ساری دائر هستند، بازدید کرد.

آرزو ولیپور در بازدید از غرفه های رسانه ها، با خبرنگاران بصورت مفصل به گفتگو پرداخت.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991