1398/7/17 چهارشنبه به مناسبت هفته گردشگری؛ یک نشست کتاب خوان در باغ اکولوژی و گیاه شناسی نوشهر برگزار شد اداره کتابخانه های عمومی نوشهر به مناسبت هفته گردشگری یک نشست کتاب خوان در باغ اکولوژی و گیاه شناسی نوشهر برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، به مناسبت هفته گردشگری (5 تا 11 مهر) یک نشست کتاب خوان از سوی اداره کتابخانه های عمومی نوشهر در باغ اکولوژی و گیاهشناسی این شهرستان با حضور مسئولین و اصحاب رسانه برگزار گردید که طی آن کتاب های زیر معرفی شد:

شناخت گردشگری؛ نویسنده : بهرام رنجبریان

اکوتوریسم؛ نویسنده: منوچهر جهانیان

خدمات صنعت گردشگری؛ نویسنده: بهرام رنجبریان

جغرافیای گردشگری؛ نویسنده: ویلیامز استیون

نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991