متون عمومي
اخبار ستاد
کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی
1397/12/18 شنبه گزارش تصویری : کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی آزادگان ساری کتابخانه عمومی آزادگان ساری در پانزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محل اجرای طرح کتابخانه گردی شد.
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 429

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991