اخبار ستاد
2
1397/1/23 پنجشنبه با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران صورت گرفت؛ افتتاح یک باب ایستگاه مطالعه در اتوبوس دریایی بابلسر ولیپور در این رابطه ترویج کتابخوانی در اتوبوسهای دریایی و اسکله ها را به احترام گردشگران و با همکاری شورای شهر بابلسر دانست و از این همراهی فرهنگی قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در مراسم افتتاح ایستگاه مطالعه در یک اتوبوس دریایی در بابلسر اظهار داشت: با توجه به گرم شدن هوا و روی آوردن مردم به دریا و مجتمع های تفریحی بر این فکر شدیم که اسکله ها، قایق ها و اتوبوس های دریایی را به ایستگاه های مطالعه مجهز کنیم.

وی با بیان اینکه ترویج کتابخوانی در میان گردشگران در کل استان اجرا می شود، گفت: این طرح به صورت پایلوت از بابلسر شروع شده است و امیدواریم بتوانیم با برنامه های کتابخوانی ویژه گردشگری، تعطیلاتی متفاوت برای گردشگران رقم بزنیم.