متون عمومي
اخبار ستاد
معرفی کتاب هندسه انقلاب
1398/2/7 شنبه از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی انجام شد؛ معرفی کتاب «هندسه انقلاب» در جلسه شورای اداری مدیران مازندران مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در جلسه شورای اداری مدیران استان، طبق روال این جلسات به معرفی کتاب پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان صبح امروز (شنبه 98/2/7) در نخستین جلسه شورای اداری مدیران مازندران، در ابتدای جلسه به معرفی کتاب پرداخت.

وی در این جلسه کتاب «هندسه انقلاب» از انتشارات انقلاب اسلامی را معرفی کرد.

ولیپور برای معرفی این کتاب اظهار داشت: حضرت آیتالله خامنهای در دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانهی شورای عالی امنیّت ملّی در تاریخ 14/بهمن/1394 واژهای جدید را به فرهنگنامهی انقلاب اسلامی اضافه کردند و آن تعبیر «هندسهی انقلاب» بود. ایشان راهکاری را برای استنباط ارکان هندسهی انقلاب معرّفی کردند و آن، این که مخاطب با مراجعهی مستقیم به کتاب صحیفهی امام(قدّسسرّه) و استخراج کلمات پرتکرار میتواند به اصول انقلاب دست یابد. ایشان میفرمایند: «براساس سخنان امام، موضوع «مردم»، «استقلال کشور»، «تدیّن و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسألهی فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجّه به مستضعفین و رفع فقر»، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آنها «هندسهی انقلاب» بهدست میآید».

این کتاب 520 صفحهای در هفت سرفصلی که معظّمٌله بر اساس بیانات امام خمینی(قدّسسرّه) مطرح کردند، تنظیم شده و از کلمات و مطالب دیگری که نسبت به سایر کلمات، بسامد بیشتری داشتند و به لحاظ ارتباط موضوعی تحت عناوین اصلی قرار میگرفتند، نیز ذیل آنها استفاده شده است.

نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 208

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991