متون عمومي
اخبار شهرستان
بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل

بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل
1397/12/5 يكشنبه بازدیدهای سرزده مدیرکل کتابخانه های عمومی در بابل؛ کتابخانه های عمومی را تا تبدیل شدن به پردیس های چندمنظوره فرهنگی توسعه می دهیم مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با همراهی معاونین و جمعی از کارشناسان ستادی به صورت سرزده از کتابخانه های عمومی بابل بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، صبح امروز (یکشنبه 97/12/5) با همراهی معاونین و جمعی از کارشناسان ستادی، جهت بررسی دقیق مشکلات کتابخانه ها و پیگیری مصوبات قبلی بازدیدها به صورت سرزده از کتابخانه های عمومی بابل بازدید کرد و با کتابداران به گفتگو پرداخت.

وی در این بازدیدها، کار در مجموعه های فرهنگی را امری خطیر دانست و اظهار داشت: کسی که در محیط فرهنگی کار می کند، برای موفقیت باید دوراندیش، زیرک، برنامه ریز و دارای ذهنی خلّاق و برخوردار از پشتکار و صبر و شکیبایی باشد تا بتواند راهبردی ثمربخش را در پیش گیرد و برای دستیابی به اهداف جهاد کند.

ولیپور با اشاره به مناسب بودن سرانه مطالعه در میان کتابداران، کتابداران را به مطالعه گسترده و عمیق در موضوعات متنوع دعوت کرد و گفت: یک کتابدار هرگز نباید از میزان مطالعه خود راضی باشد بلکه باید برای تثبیت جایگاه مشاور امین فرهنگی در نهادی مانند کتابخانه های عمومی، باید دامنه مطالعات افزایش یابد و توان ارائه سیرهای مطالعاتی فراهم گردد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با بیان اینکه آرمان ما پروراندن اندیشه های کسانی است که به کتابخانه های عمومی مراجعه می کنند، اذعان داشت: تنوع موضوعات کتاب ها در کتابخانه های عمومی اقتضا می کند فعالیت های فرهنگی هم برای رشد استعدادها و پرورش اندیشه ها متنوع باشد و ایستایی فرهنگی در یک نقطه، رکود فرهنگی را در پی دارد.

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه های عمومی را تا تبدیل شدن به پردیس های چندمنظوره فرهنگی توسعه می دهیم، افزود: چالش های موجود فرهنگی یک جهاد همه جانبه فرهنگی را می طلبد که کتابداران پیشقراولان این جهاد هستند و اطمینان داریم با عزم جدی و نیروی جوانی که در این نهاد وجود دارد، آرمان ها دست یافتنی هستند.

گفتنی است مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در بازدید از هر یک از کتابخانه ها بصورت جداگانه با کتابداران به گفتگو پرداخت تا مشکلات موجود و نقد ها و پیشنهادهای آنها را مورد بررسی قرار دهد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 640

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991