متون عمومي
اخبار شهرستان
1
1397/5/21 يكشنبه با بازگرداندن کتاب های نفیس چاپ سربی و سنگی به بابل پس از مرمت؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به وعده اش عمل کرد مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران پس از مرمّت کتاب های نفیس چاپ سربی و سنگی، دستور داد این کتاب ها به کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان بابل بازگردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، سال گذشته و پس از آنکه مشخص شد کتاب های نفیس و تاریخی چاپ سربی و سنگی شهرستان بابل در وضعیت مناسبی نگهداری نمی شوند و امکان از بین رفتن تدریجی آنها وجود دارد، آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان دستور داد تا با انتقال این کتاب ها به مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی، نسبت به آفت زدایی و گندزدایی آنها اقدام شود و فضایی مناسب نیز برای نگهداری از این کتاب ها در کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان فراهم شود.

از این رو با اعتبار بالغ بر ۴۸۰ میلیون ریال، تعداد ۵۷۹ جلد از این کتاب ها پس از پنج ماه مرمّت، آفت زدایی و تجلید در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، تحویل اداره کل کتابخانه های عمومی گردید و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز دستور بازگشت کتاب ها به کتابخانه عمومی شهیدان نجاریان را صادر کرد.

ولیپور در این خصوص اظهار داشت: حفظ میراث ارزشمند مکتوب استان وظیفه ای است که باید نسبت به آن حساس، دقیق و نگران بود و به همین جهت بود که پس از کسب اطلاع از وضعیت نامناسب این کتاب ها در بابل، آنها را جمع آوری کردیم که متاسفانه در آن مقطع زمانی حساسیت هایی را در مسئولین و چهره های فرهنگی شهرستان بابل برانگیخت، این در حالی بود که هدف ما مرمّت آنها و بازگرداندن آنها به کتابخانه با ایجاد فضایی جدید و مناسب بود.

وی افزود: اینک این وعده ی فرهنگی به سرانجام رسیده است و کتب نسخ خطی در شرایطی ایده آل و در فضایی بهتر نگه داری خواهند شد و قرار است در هفته دولت، طی آیینی مورد بهره برداری در شرایط استاندارد قرار گیرد.

ولیپور ضمن سپاس از دغدغه همه اهالی فرهنگی و کتابدوست بابل و همچنین فرماندار معزز و نمایندگان محترم مجلس و امام جمعه فرهنگی و حامی و حمایت مادی شهرداری بابل و اعضای محترم شورای شهر در تامین بخش اعظم هزینه این کار مهم؛ به صورت ویژه از حمایت و مساعی حسین نیاز آذری نماینده پرتلاش و همیشه همراه بابل، در حوزه فرهنگی و ترویج کتاب و کتابخوانی، که در این مسیر نیز مانند گذشته یاریگر اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوده اند، قدردانی و سپاسگزاری کرد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 736

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991