متون عمومي
اخبار ستاد
یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها

یلدا در کتابخانه ها
1397/9/29 پنجشنبه گزارش تصویری : یلدا در کتابخانه های مازندران با طعم شیرین کتاب و کتابخوانی به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران؛ آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اعلام کرد کتابخانه های عمومی مازندران با هدف افزایش نشاط فرهنگی و امید اجتماعی و تقویت فرهنگ بومی و گسترش آداب و رسوم اصیل ایرانی میزبان جشن یلدا به شیوه های مختلف بودند.

وی در ادامه افزود؛ در تمامی کتابخانه ها کتاب و کتابخوانی محور این بزم باشکوه بوده است و از جمله برنامه های اجرا شده در این مراسم می توان به حافظ خوانی، شاهنامه خوانی، معرفی کتب مولفین بومی در هرشهرستان ، جمع خوانی ، مشاعره و....اشاره کرد.
 
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 882

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991