متون عمومي
اخبار شهرستان
کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی

کتابخانه گردی
1397/12/18 شنبه گزارش تصویری : کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی آزادگان ساری کتابخانه عمومی آزادگان ساری در پانزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، محل اجرای طرح کتابخانه گردی شد.
 
تعداد بازديد اين صفحه: 520

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991