1399/1/26 سه‌شنبه با حضور مدیرکل، اعضای شورای معاونین و روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان ها انجام شد؛ برگزاری نخستین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی مازندران در سال 99 بصورت مجازی نخستین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی مازندران در سال 99 با محوریت دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی بصورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، با توجه به شرایط خاص شیوع بیماری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، نخستین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی مازندران در سال 99، صبح امروز (سه شنبه 99/1/26) با محوریت دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی بصورت مجازی با حضور مدیرکل، اعضای شورای معاونین و روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان ها برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و اعضای شورای معاونین در دفتر مدیرکل همراه بود و روسای ادارات بصورت مجازی در جلسه مشارکت داشتند، روسای ادارات شهرستان های ساری، میاندورود، نکا، بهشهر و گلوگاه به ارائه گزارش پرداختند.

این جلسه در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 27 تا 30 فروردین هم از ساعت 10 صبح آغاز می شود تا روسای ادارات سایر شهرستان ها بر اساس نوبت تعیین شده، گزارشات مربوطه را ارائه دهند و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991