1399/1/27 چهارشنبه بصورت مجازی برگزار شد؛ جلسه ویژه برگزاری دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مازندران جلسه ویژه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مازندران که از سوی کتابخانه های عمومی در حال برگزاری است، با حضور مدیرکل و اعضای شورای معاونین در دفتر مدیرکل و بصورت ارتباط مجازی با روسای ادارات شهرستان ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، صبح امروز (چهارشنبه، 99/1/27)، جلسه ویژه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در مازندران که از سوی کتابخانه های عمومی در حال برگزاری است، با حضور مدیرکل و اعضای شورای معاونین در دفتر مدیرکل و بصورت ارتباط مجازی با روسای ادارات شهرستان ها برگزار شد.

در این جلسه ضمن استماع گزارش روسای ادارات چند شهرستان، برنامه ها و راهبردهای ترویج سیره رضوی با بهره مندی از فرصت این جشنواره از طرف مدیرکل تشریح شد و دستورالعمل های لازم ابلاغ گردید.

این جلسات در روزهای پنجشنبه و شنبه هم بصورت مجازی ادامه خواد داشت.

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991