1399/3/15 پنجشنبه حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در مرکز سامد مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران جهت پاسخگویی به متقاضیان از طریق سامانه 111 در مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، در راستای تحقق برنامه های حقوق شهروندی و پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی به متقاضیان از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت 111 و با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم امکان ملاقات عمومی به صورت حضوری توسط دستگاه های اجرایی، آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در روز شنبه مورخ 17 خرداد 99 از ساعت 8 الی 10:30 صبح در مرکز سامد آماده پاسخگویی به سوالات مردم می باشد.
 
نسخه قابل چاپ
 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991