1399/3/22 پنجشنبه فرماندار محمودآباد در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان: تخطی شهرداری ها از قانون سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی قابل توجیه نیست جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان محمودآباد به ریاست فرماندار و حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، نخستین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان محمودآباد، روز شنبه مورخ هفدهم خرداد 1399 به ریاست فرماندار و حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار گردید.
علیرضا شریعت، فرماندار محمودآباد در این نشست، کتابخانه های عمومی را از ارکان فرهنگی هر شهر دانست و اظهار داشت: قانون تکلیف را برای همه مشخص کرده است و تخطی شهرداری ها از قانون سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی قابل توجیه نیست.
وی افزود: اگر مدیران شهرداری ها نگاه فرهنگی و اجتماعی درست داشته باشند، نه تنها پرداخت حق قانونی بلکه در بخش کتابخانه های عمومی سرمایه گذاری هم خواهند کرد چون بر فرهیختگی شهروندان و مدیریت بهتر بر شهر اثر مستقیم می گذارد.
فرماندار محمودآباد، ادامه داد: محمودآباد زادگاه فرهیختگانی همچون مرحوم محمد دشتی، مترجم و پژوهشگر نهج البلاغه است و ما از کتابخانه های عمومی توقع داریم که برای پرورش استعدادهاو شکوفایی جوانان تا رسیدن به حد اعلای نبوغ و موفقیت، تلاش مضاعف داشته باشند.
این جلسه مصوباتی در راستای تسویه حساب بدهی شهرداری ها و ارتقای شاخص های کتابخانه ای داشت که اجرای آنها دائماً مورد پیگیری قرار می گیرد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

 [PageVisit]

ساری. خیابان امیر مازندرانی. خیابان رودکی. کوچه شهید رضی. تلفن: 01133355991